Ruská gerontokracie – střet generací

Jak uvádí Kamil Galeev, vedení ruského státu je podobně jako v sovětské éře je složeno až na výjimky z lídrů v pokročilém věku z jedné generace. Věkový průměr sedmi významných zástupců vlády a dalších klíčových institucí dosahoval v Rusku v průměru 63,4 let, nejvíce z postsovětských zemí. Pro srovnání – Ukrajina na opačné straně žebříčku 44,7 let a do tabulky nezařazená Česká republika (bez mluvčího) 53,3 roku.

Ruský prezident Putin, dbající na prověřené kádry na vlivných postech, přitom v nedávné minulosti zvyšoval nebo přímo zrušil maximální věk odchodu do důchodu u vedoucích funkcí v armádě, policii, dalších bezpečnostních složkách, státní správě nebo u rektorů univerzit. Naopak v provinciích jsou mnohdy u vlády mladší osobnosti, o něž se Putin tolik nezajímá, protože nemají příliš velký vliv. Průměrný věk se zároveň s trváním Putinova prezidentství zvyšuje – čím výše v hierachii, tím méně často dochází ke střídání u moci.1

Věk má přitom vliv i ve vnímání invaze u ruské veřejnosti. Přestože všechny průzkumy veřejného mínění v Rusku je třeba kvůli případným postihům pro účastníky brát s velkou rezervou, nelze si nevšimnout rozdílů v podpoře ruského útoku napříč věkovými kategoriemi. Zatímco u věkové skupiny 55+ invazi rozhodně podporovalo přes 60 % lidí, u skupiny ve věku 18-24 let to bylo méně než 30 %. V první skupině invazi spíše či rozhodně nepodporovalo 9 % dotázaných, ve druhé to bylo 19 %.2

Invaze zejména u starší generace vyvolává pocity hrdosti na Rusko a připomíná jim velikost a moc bývalého Sovětského svazu, který byl na rozdíl od současného Ruska vojenskou a průmyslovou velmocí.

Zdroje

1 KORELINA, Olga. The old guard: The average age among Russia’s political elite is almost on par with the Brezhnev era. But Putin’s top officials are still younger than their American counterparts. Meduza [online]. 31. 1. 2022 [cit. 2022-06-23]. Dostupné z: https://meduza.io/en/feature/2022/01/31/the-old-guard
2 BOČEK, Jan a Kristína ZÁKOPČANOVÁ. Rusové se bojí odpovídat pravdivě, výzkumníci proto zjišťovali podporu války lstí. I tak vyšla nadpoloviční. IRozhlas.cz [online]. 5. 5. 2022 [cit. 2022-06-23]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/putin-rusko-podpora-popularita-sociologie-experiment_2205050500_jab

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *